Latest news

Izvēlne

Konkurss „Lokomotīvju bandāžu (neapstrādātu) ar uzmalu piegāde”.

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2014.gada 6.maijā plkst.10:30 notiks konkurss „Lokomotīvju bandāžu (neapstrādātu) ar uzmalu piegāde”.
     Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – EUR 70,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Konkursa „Lokomotīvju bandāžu (neapstrādātu) ar uzmalu piegāde” dalības maksa EUR 70,00, plus PVN”.
     Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2014. gada 6.maijam plkst. 10:15, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205. telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050. 
     Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Konkursam „Lokomotīvju bandāžu (neapstrādātu) ar uzmalu piegāde”, neatvērt līdz 2014. gada 6.maijam, plkst. 10:30. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.
     Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā.
Informācija pa tālr. +371 67233232, e-pasts – egita.sergejeva@ldz.lv

Tehniskās prasības 

Preces nosaukums Daudzums, gab.
Lokomotīvju bandāža
890*143*83

ГОСТ 398-2010

615

 

Neiepirksim bandāžas, kas izgatavotas ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильского металлургического комбината».

Precei jāatbilst ГОСТ 398-2010 standartam (saražotai saskaņā ar ГОСТ 398-2010 tehniskajām prasībām).

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2014.gada 6.Maijs plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss