Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra par lokomotīvju ČME3 modernizācijas (3 komplektu) piegādi.

 SIA „LDZ ritošā sastāva serviss”, reģ. Nr.40003788351 paziņo, ka 2014.gada 10.aprīlī plkst.11.00 notiks sarunu procedūra par lokomotīvju ČME3 modernizācijas  (3 komplektu) piegādi. 
     Sarunu procedūras dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – 70,00 EUR, plus PVN 21% uz AS “DNB banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: sarunu procedūrai „Lokomotīvju ČME3 modernizācijas (3 komplektu) piegāde”. 
     Piedāvājumi sarunu procedūrai iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2014. gada 10.aprīļa  plkst. 10.50, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV 1050.     Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: ”KONFIDENCIĀLI. Sarunu procedūrai „Lokomotīvju ČME3 modernizācijas (3 komplektu) piegāde”. Neatvērt  līdz  2014. gada 10.aprīļa plkst.11.00”.
     Sarunu procedūras Nolikumu var saņemt  Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā .  
Informācija pa tālr. 67233641, 67234544, e-pasts – inta.pudule @ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2014.gada 10.Aprīlis plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss