Latest news

Izvēlne

Kravas vagonu SA – 3 automātisko sakabju rezerves daļu piegāde.

 SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2014.gada 15.aprīlī plkst.10:30 notiks konkurss „Kravas vagonu SA – 3 automātisko sakabju rezerves daļu piegāde”.
     Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – EUR 70,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Konkursa „Kravas vagonu SA – 3 automātisko sakabju rezerves daļu piegāde” dalības maksa EUR 70,00, plus PVN”.
     Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2014. gada 15.aprīlim plkst. 10:15, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205. telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050. 
     Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Konkursam „Kravas vagonu SA – 3 automātisko sakabju rezerves daļu piegāde”, neatvērt līdz 2014. gada 15.aprīlim, plkst. 10:30. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.
Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā.
Informācija pa tālr. +371 67233232, e-pasts – egita.sergejeva@ldz.lv

Tehniskās prasības

Nr. p.k. Rezerves daļas nosaukums Rasējuma Nr. Daudzums, (gab.)
1 Autosakabe 106.01.000.0sb 200
2 Atslēgas turētājs 106.01.003-0 100
3 Celtnis 106.01.004-0 900
4 Veltnītis 106.01.005-0 1100
5 Atslēgas drošinātājs 106.01.006-0 500
6 Sija 106.00.011-0 800
7 Svārsta piekare 106.00.012-0 700
8 Apskava 106.00.001-0 T 40
9 Ķīlis 106.00.002-2 1300
10 Skrūve 106.02.04-70       48.06-013 1200
11 Svira 106.00.013-0 100
12 Balstenis 106.00.009-0 40
13 Ķēde 106.01.010-0 40
14 Slāpētājaparāts PMK – 110A 10
15 Slāpētājaparāts PMKP 110.00.00.000sb -01 200
16 Papildplecs M1761.100SB 120
17 Ierobežotājs M1761.001 120
18 Pacēlāja veltnītis M1761.203 120
19 Bultskrūve M1761.201 120
20 Bultskrūve M1761.202 120
21 Apakšējais kronšteins M1695.03 120
22 Ķēde bloķēšanas ķTU 120173856 120
23 Svārsts 518.00.018-4 80
24 Frikcijas ieliktnis 518.00.004-2 20
25 Atspere 518.00.008-0 100
26 Svārstīgā pakare 7024.35.008 50
27 Berzes plāksne 3002.35.00.003 150
28 Frikcijas aparāts 518.02.000-4sb 12
 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2014.gada 15.Aprīlis plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss