Latest news

Izvēlne

Kravas vagonu automātisko bremžu rezerves daļu piegāde.

  SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2014.gada 3.aprīlī plkst.10:30 notiks konkurss „Kravas vagonu automātisko bremžu rezerves daļu piegāde”.
     Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – EUR 70,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Konkursa „Kravas vagonu automātisko bremžu rezerves daļu piegāde” dalības maksa EUR 70,00, plus PVN”.
     Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2014. gada 3.aprīlim plkst. 10:15, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205. telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050. 
     Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Konkursam „Kravas vagonu automātisko bremžu rezerves daļu piegāde”, neatvērt līdz 2014. gada 3.aprīlim, plkst. 10:30. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.
     Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā.
Informācija pie Iepirkuma daļas galvenās iepirkuma speciālistes Intas Pudules, tālr. +371 67233641, e-pasts – inta.pudule@ldz.lv vai iepirkuma speciālistes Egitas Sergejevas tālr. +371 67233232, e-pasts – egita.sergejeva@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2014.gada 3.Aprīlis plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss