Latest news

Izvēlne

Kravas vagonu bukšu mezglu rezerves daļu piegāde 2014.gadam

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2013.gada 24.oktobrī plkst. 10:30 notiks atklātais konkurss „Kravas vagonu bukšu mezglu rezerves daļu piegāde 2014.gadam”.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS „DNB banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: „Atklātā konkursa „Kravas vagonu bukšu mezglu rezerves daļu piegāde 2014.gadam” dalības maksa LVL 100,00, plus PVN”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2013.gada 24.oktobrim plkst. 10:15, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV – 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Atklātajam konkursam „Kravas vagonu bukšu mezglu rezerves daļu piegāde 2014.gadam”, neatvērt līdz 2013.gada 24.oktobrim, plkst. 10:30. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa nolikumu var saņemt SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV – 1050.

Informācija pa tālr. +371 67233232, e- pasts egita.sergejeva@ldz.lv.

Tehniskās prasības

Nr. p.k. Rezerves daļas nosaukums Rasējuma Nr. Daudzums

(gab.)

1 Bukses korpuss ar labirintiem 100.10.020 -0

100.10.040 -0

1200
2 Gredzens 100.10.007 - 0 800
3 Gredzens 35063 - N 21 000
4 Starplika 35061 - N 21 000
5 Sprostplāksne M 20 4bs 15 000
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2013.gada 9.Oktobris plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss