Latest news

Izvēlne

Dīzeļdegvielas (arktiskā 0.klase) piegāde

2013.gada 08.oktobrī plkst.11.00. notiks atklātais konkurss par dīzeļdegvielas (arktiskā 0.klase) piegādi, atbilstoši standartam LVS EN 590+A1:2011, iepirkšanas daudzums 25 000 tonnas, piegādes laiks 2013.gada novembris - 2014.gada marts.

 

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, 214.kabinetā līdz 2013.gada 08.oktobrim, plkst. 11.00. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam “Dīzeļdegvielas piegāde”, neatvērt līdz 2013.gada 08.oktobrim, plkst. 11.00.

Konkursa nolikumu var saņemt bez maksas Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, 214.kabinetā vai arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi.

Informācija pa tālr. 67234510, 67233825, e-pasts : normunds.rezevskis@ldz.lv

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2013.gada 8.Oktobris plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss