Latest news

Izvēlne

Kurināmās dīzeļdegvielas piegādi

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, Reģ. Nr. 40003788351, izsludina atklātu konkursu par krāšņu kurināmās (marķētās) dīzeļdegvielas piegādi. Iepirkšanas daudzums  317 000 litri, piegādes termiņi:  2013.gada oktobris – 2014. gada aprīlis,  samaksas nosacījumi – 20 kalendārās dienas pēc pieņemšanas akta parakstīšanas.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2013. gada 19. septembrim plkst.11.00 Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, 214.kabinetā. Piedāvājumu atvēršana notiks 2013. gada 19.septembrī plkst 11.00, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, 219.kabinetā.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – Ls 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā uz DNB banka norēķinu kontu LV78RIKO 0002 0131 00132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi “ Krāšņu kurināmās dīzeļdegvielas piegādes atklātais konkurss. Dalības maksa”.

Konkursa nolikumu var saņemt SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, 214.kabinetā.

Informācija pa tālr. 67234510, 67233825”. e-pasts normunds.rezevskis@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2013.gada 19.Septembris plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss