Latest news

Izvēlne

Ritošā sastāva autobremžu iekārtu, kompresoru, autosakabes un citu rezerves daļu piegāde

“SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2013.gada 15. augustā plkst.10.30 notiks atklātais konkurss par r itošā sastāva autobremžu iekārtu, kompresoru, autosakabes un citu rezerves daļu piegādi.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DNB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Atklātā konkursa „Ritošā sastāva autobremžu iekārtu, kompresoru, autosakabes un citu rezerves daļu piegāde”.

Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2013. gada 15. augustam plkst. 10.20, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam “ R itošā sastāva autobremžu iekārtu, kompresoru, autosakabes un citu rezerves daļu piegāde ”, neatvērt līdz 2013. gada 15. augustam plkst. 10.30”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Informācija pa tālr. 67234926, e-pasts – valentina.burminova@ldz.lv. ”

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2013.gada 15.Augusts plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss