Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss par cietmetāla plākšņu un riteņpāru apvirpošanas darbagaldu piederumu piegādi

SIA "LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2013 .gada 25. jūlijā plkst. 10:00 notiks atklātais konkurss “Cietmetāla plākšņu un riteņpāru apvirpošanas darbagaldu piederumu piegāde” ( tehniskās prasības pielikumā) .

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – LVL 100,00 plus PVN 21% likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS „DNB banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: "Atklāta konkursa „Cietmetāla plākšņu un riteņpāru apvirpošanas darbagaldu piederumu piegāde” , dokumentu sagatavošanas maksa Ls100,00 plus PVN ”. Nerezidenti dokumentu sagatavošanas maksu var apmaksāt valūtā( EUR un LVL), atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam apmaksas dienā.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2013.gada 25. jūlijam plkst. 09:50, SIA "LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV – 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: "KONFIDENCIĀLI. Atklātajam konkursam " Cietmetāla plākšņu un riteņpāru apvirpošanas darbagaldu piederumu piegāde ”, neatvērt līdz 2013. gada 25. jūlijam, plkst. 10:00. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa nolikumu var saņemt SIA "LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV – 1050.

Informācija pa tālr. +371 67233708, e- pasts kristine.ozola@ldz.lv.

 

Atklāta konkursa „Cietmetāla plākšņu un riteņpāru

apvirpošanas darbagaldu piederumu piegāde” nolikuma

Pielikums Nr.3

TEHNISKĀS PRASĪBAS

Nr. p.k. Preces nosaukums Daudzums Mērvienība
1. Vagonu remonta centrs
1.1 Virpošanas plāksne SNMG 120408 100 gab
1.2 Virpošanas plāksne LCMF1605M0 300 gab
1.3 Plāksne RCMX 300 gab
1.4 Virpošanas plāksne VNMG 160408 150 gab
1.5 Virpošanas plāksne CNMG 190612 500 gab
1.6 Cietmetāla plāksne APMT 1000 gab
1.7 Plāksne TCMT 2204 250 gab
1.8 Plāksne TCMT2105 250 gab
1.9 Virpošanas plāksne TNMG270612-M3 250 gab
1.10 Virpošanas plāksne CNMG-120408 100 gab
1.11 Plāksne VOK 60 50 gab
1.12 Plāksne WNUM 080408 50 gab
1.13 Plāksne PNUA 110408 1200 gab
1.14 Plāksne PNUA 160812 300 gab
1.15 Plāksne TNNM 220412 350 gab
1.16 Plāksne BNMX 191940 900 gab
1.17 Plāksne BNMX 301940 900 gab
1.18 Plāksne LNMX 191940 1800 gab
1.19 Plāksne LNMX 301940 1800 gab
2. Lokomotīvju remonta centra Rīgas iecirknis
2.1 Plāksne LNMX 301940 50 gab
2.2 Kasetes profila plāksne LNMX 301940 L 6 gab
2.3 Kasetes profila plāksne LNMX 301940 Kr 6 gab
2.4 Kasetes uzmalas plāksne LNMX 301940 L 6 gab
2.5 Kasetes uzmalas plāksne LNMX 301940 Kr 6 gab
2.6 Svira plākšņu turētājam LNMX 301940 10 gab
2.7 Griežņa turētājs atloka divkasešu UBC L 2 gab
2.8 Griežņa turētājs atloka divkasešu UBC Kr 2 gab

Preču piegādes noteikumi:

1. Prece jāpiegādā līdz 2014.gada 31.jūlijam.

1.1. Preces piegādes nosacījumi: 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc pasūtītāja (pircēja) rakstiska pieteikuma iesniegšanas dienas neatkarīgi no pieprasīto preču daudzuma.

1.2. Preces piegādātājam (pārdevējam) jāinformē pasūtītājs (pircējs) par konkrētu piegādes laiku ne vēlāk kā vismaz vienu darba dienu pirms tās.

2. Pamatojoties uz ražošanas nepieciešamību pasūtītājs (pircējs) piegādes apjomu var palielināt līdz 20%. Preces vienības cena ir nemainīga.

3. Piegādātājs (pārdevējs) nodrošina preces atvešanu un izkraušanu pasūtītāja (pircēja) pārstāvja norādītajā vietā.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2013.gada 25.Jūlijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss