Latest news

Izvēlne

Atklātais konkurss par frēzēšanas darbgalda УФ5570 М1 vai УФ5570 МА (vai ekvivalenta) modeļa ar skaitlisko vadības programmu piegādi, uzstādīšanu

SIA „ LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2013.gada 20.jūnijā plkst.11.00 notiks atklātais konkurss par frēzēšanas darbgalda УФ5570 М1 vai УФ5570 МА (vai ekvivalenta) modeļa ar skaitlisko vadības programmu piegādi, uzstādīšanu.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – 100,00 Ls, plus PVN 21% uz AS “DNB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: atklātam konkursam „ Frēzēšanas darbgalda УФ5570 М1 vai УФ5570 МА (vai ekvivalenta) modeļa ar skaitlisko vadības programmu piegāde, uzstādīšana ”, saņēmējs SIA „LDZ ritošā sastāva serviss”, reģ.nr.40003788351.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2013. gada 20.jūnija plkst. 10.50, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: ”KONFIDENCIĀLI. Atklātam konkursam „ Frēzēšanas darbgalda УФ5570 М1 vai УФ5570 МА (vai ekvivalenta) modeļa ar skaitlisko vadības programmu piegāde, uzstādīšana ” . Neatvērt līdz 2013. gada 20.jūnija plkst.11.00”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Informācija pa tālr. 67233641, 65487223, e-pasts – inta.pudule @ldz.lv

 

Atklāta konkursa „Frēzēšanas darbgalda УФ5570 М1 vai УФ5570 МА (vai ekvivalenta) modeļa ar skaitlisko vadības programmu piegāde, uzstādīšana ” nolikuma

Pielikums Nr.3

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Frēzēšanas darbgalds ar skaitlisko vadības programmu paredzēts autosakabes korpusa apstrādei. Darbgaldam jāpilda sekojošas operācijas:

1.1. galeņa cauruma frēzēšana;

1.2. galeņa augšējās plaknes frēzēšana;

1.3. galeņa apakšējās plaknes frēzēšana;

1.4. mazā zoba triecienvirsmas frēzēšana;

1.5. mazā zoba vilces virsmas frēzēšana;

1.6. atveres triecienvirsmas frēzēšana;

1.7. lielā zoba vilces virsmas frēzēšana;

1.8. galeņa gala frēzēšana;

1.9. atveres apmaļu frēzēšana cēlāja veltnītim;

1.10. rēdzes frēzēšana autosakabes korpusā;

1.11. visām operācijām jābūt izpildītām pēc programmas un ar vienu autosakabes korpusa ierīkošanu grozāmā palīgierīcē.

2. Darbgalda tehniskais raksturojums:

2.1. galda darba virsmas izmēri (mm):

2.1.1. platums - 400;

2.1.2. garums - 1500.

2.2. attālums no galda darba virsmas līdz vārpstai tā vertikālā stāvoklī (mm):

2.2.1. lielākais- 610 ;

2.2.2. mazākais - 50.

2.3. attālums no galda darba virsmas līdz vārpstas asij tā horizontālā stāvoklī (mm):

2.3.1. lielākais - 565;

2.3.2. mazākais - 5.

2.4. lielākais programmētais mezglu pārvietošanās lielums (mm):

2.4.1. X – galda (gareniski) - 1000;

2.4.2. Y - kamanu (šķērsām) - 550;

2.4.3. Z – atbalsta (vertikāli) - 560.

2.5. dzinēja galvenā pievada jauda (KW) - 15/18,5;

2.6. vārpstas griešanās ātrums, (apgriez./min) - 10 – 2000;

2.7. lielākais vārpstas griezes moments (Nm) - 1000/1250;

2.8. darba padeves (mm/min):

2.8.1. X – galda - 2 – 2000;

2.8.2. Y - kamanu - 2 – 2000;

2.8.3. Z – atbalsta - 2 - 2000.

2.9. ātrie pārvietošanos ātrumi pa X, Y, Z (mm/min) - 10000;

2.10. lielākais padošanas spēks pa X, Y, Z (N) - 10000;

2.11. barojošā elektrotīkla parametri:

2.11.1. strāva – mainīgā, trīs fāžu;

2.11.2. spriegums (V) - 380;

2.11.3. frekvence (Hz) - 50.

2.12. Darbgalda gabarīta izmēri (mm), ne vairāk:

2.12.1.1. garums - 2900;

2.12.1.2. platums - 2500;

2.12.1.3. augstums - 2800.

2.13. Darbgalda masa ar elektroiekārtām (kg), ne vairāk: - 5500.

3. Citi nosacījumi:

3.1. Pretendents nodrošina Preces pirmsekspluatācijas regulēšanu un uzstādīšanu;

3.2. Nodrošina pasūtītāja darbinieku apmācību;

3.3. Preces izkraušanu piegādes vietā nodrošina Pasūtītājs.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2013.gada 20.Jūnijs plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss