Latest news

Izvēlne

Atklātais konkurss „Motoreļļas M14Г2(ЦС) piegāde”

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2013.gada 11. jūnijā plkst.11.00. notiks atklātais konkurss „Motoreļļas M14Г2(ЦС) piegāde”.

Piegādes termiņš – līdz 2013.gada 15.jūlijam, iepirkšanas daudzums – 120 tonnas, samaksas nosacījumi – 30 kalendāro dienas pēc pieņemšanas akta parakstīšanas. Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – Ls 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā uz DNB banka norēķinu kontu LV78 RIKO 0002 0131 00132, SWIFT RIKO LV2X ar atzīmi “ Motoreļļas M14Г2(ЦС) piegādes atklātais konkurss , dalības maksa”.

Konkursa nolikumu var saņemt SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, 214. kabinetā vai arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi.

Informācija pa tālr. 67234510, e-pasts : normunds.rezevskis@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2013.gada 11.Jūnijs plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss