Latest news

Izvēlne

Atklātais konkurss par slauķu (92 t) piegādi (30.05.2013)

SIA „ LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2013.gada 30.maija plkst.10.40 notiks atklātais konkurss par slauķu (92 t) piegādi.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – 100,00 Ls, plus PVN 21% uz AS “DNB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: atklātam konkursam „ Slauķu (92 t) piegāde ”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2013. gada 30.maija plkst. 10.30, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: ”KONFIDENCIĀLI. Atklātam konkursam „Slauķu (92t) piegāde” . Neatvērt līdz 2013. gada 30.maija plkst.10.40”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Informācija pa tālr. 67233641, 65487223, e-pasts – inta.pudule @ldz.lv

 

Atklāta konkursa „Slauķu (92 t) piegāde” nolikuma

Pielikums Nr.3

TEHNISKĀS PRASĪBAS

 

 

 

 

 
Nr.p.k. Piegādes vietas Mērvienība Daudzums
1. Lokomotīvju remonta centrs

adrese: 2 Preču iela 30, Daugavpils

t 54.000
2. Lokomotīvju remonta centrs Rīgas iecirknis adrese: Krustpils iela 24, Rīga t 30.000
3. Vagonu remonta centrs

adrese: Varšavas iela 49, Daugavpils

t 8.000

 

Preču (slaucīšanas materiāla) tehniskās prasības:

1. Lokomotīvju remonta centram Daugavpilī un Rīgas iecirknim jāpiegādā :

1.1. kokvilnas diegi ( гост 5354-79 vai ekvivalents) vai

1.2. kokvilnas lupatas (95-100%), mīkstas, izturīgas, bez trūdēšanas vai citu bojājumu pazīmēm, lupatas laukumam jābūt aptuveni 300-400 cm2, šaurākās vietas ne mazāk kā 7 cm platas, jāatbilst visām sanitārās drošības prasībām.

2Vagonu remonta centram Daugavpilī jāpiegādā: kokvilnas lupatas (98-100%), mīkstas, izturīgas, bez trūdēšanas vai citu bojājumu pazīmēm, lupatas laukumam jābūt aptuveni 300-400 cm2, jāatbilst visām sanitārās drošības prasībām.

3. Slauķiem jābūt sapresētiem ķīpās, sasietiem ar svaru 10-40 kg.

Preču piegādes noteikumi:

1. Prece jāpiegādā līdz 2014.gada 30.jūnijam.

Preces piegādes nosacījumi: 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc pasūtītāja (pircēja) rakstiska pieprasījuma iesniegšanas dienas neatkarīgi no pieprasīto preču daudzuma. Preces piegādātājam (pārdevējam) jāinformē pasūtītājs (pircējs) par konkrētu piegādes laiku ne vēlāk kā vismaz vienu darba dienu pirms tās.

2. Pamatojoties uz ražošanas nepieciešamību pasūtītājs (pircējs) piegādes apjomu var palielināt līdz 20%. Preces vienības cena ir nemainīga.

4. Piegādātājs (pārdevējs) nodrošina preces atvešanu un izkraušanu pasūtītāja (pircēja) pārstāvja norādītajā vietā.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2013.gada 30.Maijs plkst. 10.40.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss