Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss par dīzeļlokomotīvju elektroaparātu un kontrolmērītāju aparatūru piegādi

“SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2013.gada 28. maijā plkst.10.00 notiks atklātais konkurss par dīzeļlokomotīvju elektroaparātu un kontrolmērītāju aparatūru piegādi (specifikācija pielikumā).

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DТB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Atklātā konkursa „Dīzeļlokomotīvju elektroaparātu un kontrolmērītāju aparatūru piegāde”.

Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2013. gada 28. maijam plkst. 09.50, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam

“ Dīzeļlokomotīvju elektroaparātu un kontrolmērītāju aparatūru piegāde”, neatvērt līdz 2013. gada 28. maijam plkst. 10.00”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Informācija pa tālr. 67234926, e-pasts – valentina.burminova@ldz.lv ”; tālr.67233641,

e-pasts – inta.pudule@ldz.lv

 

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2013.gada 28.Maijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss