Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss 300 dzelzceļa kravas vagonu piegādei. Kravas vagonu veidi: 100 segtie vagoni, 100 graudu vagoni un 100 fitingu platformas

SIA "LDZ CARGO" izsludina atklātu konkursu 300 dzelzceļa kravas vagonu piegādei. Kravas vagonu veidi: 100 segtie vagoni, 100 graudu vagoni un 100 fitingu platformas.

 

Interesenti nolikumu var saņemt Rīgā, Dzirnavu ielā 147, k-1, 10.kab., uzrādot maksājuma uzdevumu par pārskaitījumu Ls 121 (viens simts divdesmit viens lats), tai skaitā PVN, uz norēķinu kontu LV49NDEA0000082999854, Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle, ar atzīmi "Par vagonu piegādes atklāta konkursa nolikuma saņemšanu", saņēmējs SIA "LDZ CARGO", reģistrācijas Nr.40003788421. Konkursa piedāvājumu atvēršana notiks 2013.gada 17.maijā plkst. 10.00 Rīgā, Dzirnavu ielā 147, k-1, 12.kabinetā.Pieteikumi iesniedzami SIA "LDZ Cargo" Dzirnavu ielā 147, k-1, Rīgā, līdz 2013.gada 17.maijam plkst. 9.50, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Kancelejā. Piedāvājuma nodrošinājums ir noteikts Ls 10 000 (desmit tūkstoši lati) apmērā bankas garantijas veidā.

Uzziņas pa tālr. 67234104 (konkursa organizācijas jautājumi), 67234128 (konkursa tehniskie jautājumi).

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2013.gada 17.Maijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Cargo