Latest news

Izvēlne

Atklātais konkurss par elektronisko ātrummērītāju 2TE10M, 2TE10U, 2M62UP, 2M62UC, ČME3M un TEP 70 sērijas lokomotīvēm piegādi

SIA „ LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2013.gada 14.maija plkst.11.00 notiks atklātais konkurss par elektronisko ātrummērītāju 2TE10M, 2TE10U, 2M62UP, 2M62UC, ČME3M un TEP 70 sērijas lokomotīvēm piegādi.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – 100,00 Ls, plus PVN 21% uz AS “DNB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: atklātam konkursam „ Elektronisko ātrummērītāju 2TE10M, 2TE10U, 2M62UP, 2M62UC, ČME3M un TEP 70 sērijas lokomotīvēm piegāde ”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2013. gada 14.maija plkst. 10.50, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: ”KONFIDENCIĀLI. Atklātam konkursam „ Elektronisko ātrummērītāju 2TE10M, 2TE10U, 2M62UP, 2M62UC, ČME3M un TEP 70 sērijas lokomotīvēm piegāde” . Neatvērt līdz 2013. gada 14.maija plkst.11.00”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Informācija pa tālr. 67233641, 65487223, e-pasts – inta.pudule @ldz.lv

"Elektronisko ātrummērītāju 2TE10M, 2TE10U, 2M62UP,

2M62UC, ČME3M un TEP 70 sērijas lokomotīvēm piegāde” atklāta konkursa nolikuma

Pielikums Nr. 2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

 

Nr. p\k Nosaukums Tips Projekta numurs Daudzums
1. Maģistrālo lokomotīvju aprīkojums
1.1. Datu nolasīšanas un reģistrēšanas līdzekļu komplekss TEP70 lokomotīvei КПД-3ПА/150-И-СМ-2-К2-50 ЦАКТ.402223.005-39 7
1.2. Datu nolasīšanas un reģistrēšanas līdzekļu komplekss 2TE10M lokomotīvei КПД-3ПА/150-СМ-2-К 1 -50 ЦАКТ.402223.005- 40 18
1.3. Datu nolasīšanas un reģistrēšanas līdzekļu komplekss 2TE10U lokomotīvei КПД-3ПА/150-СМ-2-К 1 -50 ЦАКТ.402223.005- 40 28
1.4. Datu nolasīšanas un reģistrēšanas līdzekļu komplekss 2M62UP lokomotīvei КПД-3ПА/150-СМ-2-К 1 -50 ЦАКТ.402223.005- 40 2
1.5. Datu nolasīšanas un reģistrēšanas līdzekļu komplekss 2M62UC lokomotīvei КПД-3ПА/150-СМ-2-К 1 -50 ЦАКТ.402223.005- 40 2
1. 6 . Lokomotīves luksofors СЛС ЦАКТ.665223.001 14
1.7. Atmiņas karte МПМЭ-1.0 ЦАКТ. 467532.015 135
1.8. Elektroniskā ātrummērītāja uzstādīšanas projekts uz TEP70, 2TE10M, 2TE10U, 2M62UP un 2M62UC lokomotīvēm     5
2. Manevru lokomotīvju aprīkojums
2.1 Datu nolasīšanas un reģistrēšanas līdzekļu komplekss ČME3M lokomotīvei КПД-3ПВ/100-ДВ-ИП-2-50-1.0   ЦАКТ.402223.006-08 6
2.2. Atmiņas karte МПМЭ-1.0   ЦАКТ.467532.015 18

 

Elektronisko ātrummērītāju specifikācija

 

Nr. p\k Nosaukums Daudzums
TEP70 2TE10M 2TE10U 2M62UP 2M62UC
1. Vadīšanas bloks БУ-3ПА 7 18 28 2 2
2. Savienošanas panelis ПС-3П 7 18 28 2 2
3. Lokomotīves luksofors СЛС 14 - - - -
4. Vadīšanas un salāgošanas bloks БУС-М 7 18 28 2 2
5. Pagrieziena leņķa devējs Л178/1.2 14 36 56 4 4
6 . Pārspiediena devējs СТЭК-1-1.0-05 14 36 56 4 4
7 . Mašīnista bremžu krāns ККМ-ЦДМИ 14 18 28 2 2
8 . Montāžas daļu komplekts sastāvdaļu savienošanai 7 18 28 2 2
9 . Montāžas daļu komplekts uzstādīšanai uz lokomotīves 7 18 28 2 2

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2013.gada 14.Maijs plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss