Latest news

Izvēlne

Atklātais konkurss „Lokomotīvju bandāžu (neapstrādātu) ar uzmalu piegāde”

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2013.gada 30.aprīlī plkst. 11:00 notiks atklātais konkurss „Lokomotīvju bandāžu (neapstrādātu) ar uzmalu piegāde”.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS „DNB banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: „Atklātā konkursa „Lokomotīvju bandāžu (neapstrādātu) ar uzmalu piegāde” dalības maksa LVL 100,00, plus PVN”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2013.gada 30.aprīlim plkst. 10:45, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV – 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Atklātajam konkursam „Lokomotīvju bandāžu (neapstrādātu) ar uzmalu piegāde”, neatvērt līdz 2013.gada 30.aprīlim, plkst. 11:00. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa nolikumu var saņemt SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV – 1050.

Informācija pa tālr. +371 67233232, e- pasts egita.sergejeva@ldz.lv.

Tehniskās prasības

Nr. p.k. Rezerves daļas nosaukums Rasējuma Nr. Daudzums

(gab.)

1 Lokomotīvju bandāža (neapstrādāta) ar uzmalu

890*143*83

TЭЗ. 11.003

ГОСТ P 52366 - 2005,

ГОСТ 398 - 2010

564
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2013.gada 30.Aprīlis plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss