Latest news

Izvēlne

Atklātais konkurss „Riteņpāru piegāde platformai УП - 2”

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2013.gada 25.aprīlī plkst.10:20 notiks atklātais konkurss „Riteņpāru piegādeplatformai УП - 2”.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS „DNB banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: „Atklātā konkursa  Riteņpāru piegāde platformai УП - 2” dalības maksa LVL 100,00, plus PVN”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2013.gada 25.aprīlim plkst. 10:10, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV – 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Atklātajam konkursam Riteņpāru piegāde platformai УП - 2” , neatvērt līdz 2013.gada 25.aprīlim, plkst. 10: 20. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa nolikumu var saņemt SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV – 1050.

Informācija pa tālr. +371 6723 3232 , e- pasts egita.sergejeva@ldz.lv

Tehniskās prasības

Nr. p. k. Preces nosaukums Rasējuma numurs Daudzums,

gab.

1 Riteņpāris ar bukšu mezglu platformai УП – 2 2066.233.710.000-01 12
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2013.gada 25.Aprīlis plkst. 10.20.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss