Latest news

Izvēlne

Atklātais konkurss par karuseļvirpošanas 1512ФЗ/ПТ (vai ekvivalenta) modeļa darbgalda ar skaitlisko vadības programmu piegāde, uzstādīšana

SIA "LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2013.gada 11.aprīlī plkst.11.00 notiks atklātais konkurss par karuseļvirpošanas 1512ФЗ/ПТ (vai ekvivalenta) modeļa darbgalda ar skaitlisko vadības programmu piegāde, uzstādīšana.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – 100,00 Ls, plus PVN 21% uz AS “DNB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: atklātam konkursam „Karuseļvirpošanas 1512ФЗ/ПТ (vai ekvivalenta) modeļa darbgalda ar skaitlisko vadības programmu piegāde, uzstādīšana”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2013. gada 11.aprīļa plkst. 10.50, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: ”KONFIDENCIĀLI. Atklātam konkursam „ Karuseļvirpošanas 1512ФЗ/ПТ (vai ekvivalenta) modeļa darbgalda ar skaitlisko vadības programmu piegāde, uzstādīšana ” . Neatvērt līdz 2013. gada 11.aprīļa plkst.11.00”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Informācija pa tālr. 67233641, 65487223, e-pasts – inta.pudule @ldz.lv

Atklāta konkursa "Karuseļvirpošanas 1512ФЗ/ПТ (vai ekvivalenta) modeļa darbgalda ar skaitlisko vadības programmu piegāde, uzstādīšana ” nolikuma

Pielikums Nr.3

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

  1. Karuseļvirpošanas 1512Ф3/ПТ ( vai ekvivalenta) modeļa darbgaldam ar skaitlisko vadības programmu jānodrošina sekojošu operāciju izpilde:

1.1. Vagona viengabalvelvējuma riteņa rumbas (rasējuma Nr. 100.10.001-A) iekšējās virsmas mehāniskā apstrāde programmējošā (automātiskā) režīmā.

1.2. Lokomotīvju bandāžu (rasējuma Nr.TЭ3.11.003) iekšējās virsmas mehāniskā apstrāde programmējošā (automātiskā) režīmā.

1.3. Zobrata centrālā cauruma (rasējuma Nr.2TЭ10.Л.30.55.112) mehāniskā apstrāde programmējošā (automātiskā) režīmā.

1.4. Elastīgā zobrata (rasējuma Nr.K3Y02.00.89.02СБ) centrālā cauruma mehāniskā apstrāde programmējošā (automātiskā) režīmā.

1.5. Riteņa centra ЧMЭ-3 (rasējuma Nr. 2-02-7520-014) centrālā cauruma mehāniskā apstrāde programmējošā (automātiskā) režīmā.

1.6. Riteņa labā centra (rasējuma Nr. TЭM 2.35.15.126) centrālā cauruma mehāniskā apstrāde programmējošā (automātiskā) režīmā.

  1. Karuseļvirpošanas 1512Ф3/ПТ ( vai ekvivalenta) modeļa darbgalda ar skaitlisko vadības programmu tehniskais raksturojums:

2.1. darbgalda precizitātes klase pēc GOST-71 - H;

2.2. apstrādājamās sagataves lielākais diametrs - 1250 (mm);

2.3. apstrādājamās sagataves lielākais augstums - 1000 (mm);

2.4. uzstādītā izstrādājuma lielākā masa atkarībā no plānripas griešanās ātruma:

2.4.1. līdz 160 (apgriez./min.) - 4000 (kg);

2.4.2. no 160 līdz 250 (apriez./min.) - 2500 (kg);

2.5. plānripas diametrs - 1120 (mm);

2.6. lielākais attālums no darbgalda pamatnes līdz plānripas darba virsmai:

970 (mm) centrējošā cauruma diametrs plānripā - 150 (mm), pēc precizitātes klases H7;

2.7. T- veida rievu platums plānripā, pēc precizitātes klases H13;

2.8. Augšējo suportu skaits ar revolvera galviņu - 1;

2.9. Griežņa šķērsgriezuma lielākais augstums - 50 (mm);

2.10. augšējā suporta lielākā pārvietošanās:

2.10.1. horizontālā - 775 (mm);

2.10.2. vertikālā - 700 (mm);

2.10.3. koordinātu vadāmo asu skaits - 2/2;

2.10.4. pārvietošanās uzdevuma diskrētība pa asīm - 0,001 (mm);

2.11. revolvera galviņas pozīciju daudzums - 5;

2.12. instrumenta ar revolvera galviņu , caurumu diametrs - 70 (mm), pēc precizitātes klases H7;

2.13. šķērssijas lielākā pārvietošanās - 660 (mm);

2.14. šķērssijas pārvietošanās ātrums - 0,4 (m/min);

2.15. plānripas griešanās ātruma diapazonu skaits - 2;

2.16. plānripas griešanās ātruma robeža:

2.16.1. I pakāpe - 1 ¸ 62 (apriez./min);

2.16.2. II pakāpe - 5 ¸ 250 (apgriez./min.);

2.17. lielākais griezes moments plānripā - 11000 (Nm);

2.18. suportu padeves regulēšana - bez pakāpju;

2.19. horizontālo un vertikālo suporta padevju robežas:

2.19.1. 1 – 300 (mm/min.);

2.19.2. 0,01 – 40 (mm/min.);

2.20. suporta lielākais ātrās pārvietošanās ātrums pa katru asi - 6000 (mm/min.);

2.21. lielākais pieļaujamais griešanas spēks augšējam suportam - 22000 (N);

2.22. ЧПУ pamatdati:

2.22.1. ЧПУ iekārtas tips - „Sinumerik 802 D”;

2.22.2. diskrētība - 0,001 (mm);

2.22.3. vienlaicīgi vadāmo koordināšu skaits - 2;

2.22.4. apstrādājot detaļas vertikālā plaknē jābūt paredzētai iespējai lai darbgalda operators varētu ievest ЧПУ programmā konusa augstumu vertikālajā plaknē.

  1. Citi nosacījumi:

3.1. Pretendents nodrošina Preces pirmsekspluatācijas regulēšanu un uzstādīšanu;

3.2. Nodrošina pasūtītāja personāla apmācību;

3.3. Preces izkraušanu piegādes vietā nodrošina Pasūtītājs.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2013.gada 11.Aprīlis plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss