Latest news

Izvēlne

Atklātais konkurss "Astoņasu ratiņu jaunu savienotājsiju piegāde"

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2013.gada 09.aprīlī plkst.11:00 notiks atklātais konkurss "Astoņasu ratiņu jaunu savienotājsiju piegāde".

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS „DNB banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: „Atklātā konkursa „ Astoņasu ratiņu jaunu savienotājsiju piegāde” dalības maksa LVL 100,00, plus PVN”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2013.gada 09.aprīlim plkst. 10:45, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV – 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Atklātajam konkursam „ Astoņasu ratiņu jaunu savienotājsiju piegāde” , neatvērt līdz 2013.gada 09.aprīlim, plkst. 11:00. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa nolikumu var saņemt SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV – 1050.

Informācija pa tālr. +371 67233641, +371 67233232, e- pasts vai inta.pudule@ldz.lv egita.sergejeva@ldz.lv

Tehniskās prasības

 

Nr. P/k Preces nosaukums Rasējuma numurs Daudzums,

gab.

1 8-asu ratiņu jauna savienotājsija 871.10.400 - 1 40

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2013.gada 9.Aprīlis plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss