Latest news

Izvēlne

Vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remontu veikšana

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2013.gada 02.aprīlī plkst.10.00 notiks atklātais konkurss par vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remontu veikšanu (specifikācija pielikumā).
Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DNB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Atklātā konkursa „Vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remontu veikšana”.

Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2013. gada 02. aprīlim plkst. 09.50, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā. 
Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam “ Vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remontu veikšana”, neatvērt līdz 2013. gada 02. aprīlim plkst. 10.00”.
Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Informācija pa tālr. 67234926, e-pasts – valentina.burminova@ldz.lv.

Pielikums Nr.1

Tehniskā specifikācija

 

Nr. Nosaukums Ceturksnis Kopējāis
p/k II cet.
2013.g.
III cet.
2013.g.
IV cet.
2013.g.
I cet.
2014.g.
daudzums (gab.)
1. Enkurs GS-501 1 - 1 - 2
2. Enkurs VED 121A 6 - 6 - 12
3. Enkurs GP-311 2 2 2 2 8
4. Enkurs ED-118 18 6 18 24 66
5. Enkurs A-706 3 3 5 4 15
6. Enkurs VS-652 3 3 5 4 15
7. Elektrodzinējs P-41 4 2 3 4 13
8. Elektrodzinējs P-21 5 3 3 3 14
9. Elektrodzinējs P-11 5 3 3 3 14
10. ALSN spole 4 4 4 16 28
11. 10D100 kloķvārpstas slīpēšana 2 2 1 1 6
12. Starpvārpsta 2TE10L.85.09.095 5 3 4 4 16
13. Ventilatora rats 2127.85.12.011 10 5 5 10 30
14. 10D100 bloka remonts - 1 1 - 2
15. Enkurs ED-118 kolektora nomaiņa - 6 6 - 12
16. Enkurs GP-312 2 2 3 3 10
17. 14D40 bloka remonts 4 3 3 4 14
18. VED 118A,B komplekts - - 6 - 6
19. 1А9ДГ bloka remonts 1 - - - 1
20. Ventilatora rats 2TE116.85.60.012 3 2 - - 5
21. Ventilatora rats 2TE116.85.50.013 3 - - - 3
22. ČME3 dzinējs TE-006 - 2 2 2 6
23. ČME3 dzinējs TE-006 (ar izolācijas klases paaugstināšanu "H") 6 6 12 12 36
24. ČME3 2-mašīnu agregāta remonts 1 - - - 1
25. Elektrodzinējs SM-3008L - - 1 - 1
26. Elektrodzinējs MV-132ML - - - 1 1
27. Elektrodzinējs SM-90L - - 1 - 1

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2013.gada 2.Aprīlis plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss