Latest news

Izvēlne

Kravas vagonu 18 – 100 modeļa ratiņu rezerves daļu piegāde

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2013.gada 28.martā plkst. 11:00 notiks atklātais konkurss „Kravas vagonu 18 – 100 modeļa ratiņu rezerves daļu piegāde”.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS „DNB banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: „Atklātā konkursa „ Kravas vagonu 18 – 100 modeļa ratiņu rezerves daļu piegāde” dalības maksa LVL 100,00, plus PVN”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2013.gada 28.martam plkst. 10:45, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV – 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Atklātajam konkursam „ Kravas vagonu 18 – 100 modeļa ratiņu rezerves daļu piegāde” , neatvērt līdz 2013.gada 28.martam, plkst. 11:00. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa nolikumu var saņemt SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV – 1050.

Informācija pa tālr. +371 67233232, +371 67233641, e- pasts egita.sergejeva@ldz.lv vai inta.pudule@ldz.lv.

Tehniskās prasības

Nr. P/k Preces nosaukums Rasējuma numurs Daudzums,

gab.

1 Ārējā atspere 100.30.002-0 2 500
2 Iekšējā atspere 100.30.003-0 6 000
3 Starplika M1698.01.005

ТУ 32 ЦВ – 2459-2004

500
4 Berzes ķīlis M1698.00.002

ТУ 32 ЦВ – 2459-2004

15 000
5 Berzes plāksne M1698.02.003

ТУ 32 ЦВ – 2459-2004

4 500
6 Berzes plāksne M1698.02.001

ТУ 32 ЦВ – 2459-2004

4 500
7 Slīdņa vāks 100.00.030 3 000
8 Ieliktnis 100.00.009-0 10 000
9 Tapa 100.40.014-0 1 500
10 Ieliktnis M1698.03.100sb 300
11 Ieliktnis M1698.02.100sb

ТУ 32 ЦВ – 2459-2004

4 000
12 Slīdiņa uzvālnis M1698.01100sb

ТУ 32 ЦВ – 2459-2004

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2013.gada 28.Marts plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss