Latest news

Izvēlne

Atklātais konkurss par lokomotīvju ČME3 rāmja, vilces elektrodzinēju un ekipāžas daļu piegādi

SIA „ LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2013.gada 14.martā plkst.11.20 notiks atklātais konkurss par lokomotīvju ČME3 rāmja, vilces elektrodzinēju un ekipāžas daļu piegādi.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – 100,00 Ls, plus PVN 21% uz AS “DNB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: atklātam konkursam „ČME3 rāmja, vilces elektrodzinēju un ekipāžas daļu piegāde”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2013. gada 14.marta plkst. 11.15, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: ”KONFIDENCIĀLI. Atklātam konkursam „ČME3 rāmja, vilces elektrodzinēju un ekipāžas daļu piegāde”. Neatvērt līdz 2013. gada 14.marta plkst.11.20”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Informācija pa tālr. 67233641, e-pasts – inta.pudule @ldz.lv

 

Atklāta konkursa „Dīzeļlokomotīves ČME3 rāmja, vilces elektrodzinēju un ekipāžas daļu piegāde ” nolikuma Pielikums Nr.3

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Iepirkuma priekšmets- ČME3 lokomotīves rāmju komplekti 2 (gabali), kuri atbilst šādām tehniskajām prasībām:

1.1. ČME3 lokomotīves rāmis, komplektēts ar 6 (sešiem) TE006 tipa vilces elektrodzinējiem, degvielas tvertni, 2 (divām) autosakabēm kopā ar triecien-slāpētāj mehānismu un ČME3 ekipāžas daļu darbderīgā stāvoklī (tālāk – rāmis);

1.2. ČME3 lokomotīves rāmja numurs, sākot ar Nr.2xxx;

1.3. Ekipāžas daļa sastāv no diviem ratiņiem, katram ratiņam ir trīs riteņpāri, bremžu sviru un bremžu cilindru komplekts;

1.4. Rāmja ražošanas gadam un stāvoklim ir jānodrošina bezdīzeļa bustera izgatavošanu ar turpmāku ekspluatāciju;

1.5. Rāmis ir darbderīgā stāvoklī, pilnīgi remontam derīgs, bez konstruktīvām izmaiņām;

1.6. Rāmim ir jāatbilst 03.08.2010. LR MK noteikumu Nr.724 “Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumiem”;

1.7. Vēlams rāmja reģistrs ES dalībvalstīs ar atbilstību 1520 mm dzelzceļa standartiem;

1.8. Visiem TE006 tipa vilces elektrodzinējiem un riteņpāriem ir jābūt pilnīgi remontam derīgiem.

1.9. ČME3 lokomotīves dzesēšanas šahtas un gaisa padeves kameras TE006 tipa vilces elektrodzinējiem.

Tehniskā dokumentācija jāiesniedz kopā ar ražotāja sertifikātiem, pasēm, reģistrācijas apliecībām uz katru rāmja komplektējamo vienību.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2013.gada 14.Marts plkst. 11.20.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss