Latest news

Izvēlne

Atklātais konkurss par lokomotīvju akumulatoru bateriju piegādi

SIA "LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2013.gada 14.martā plkst.11.00 notiks atklātais konkurss par lokomotīvju akumulatoru bateriju piegādi.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – 100,00 Ls, plus PVN 21% uz AS “DNB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: atklātam konkursam „Lokomotīvju akumulatoru bateriju piegāde”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2013. gada 14.marta plkst. 10.50, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: ”KONFIDENCIĀLI. Atklātam konkursam „Lokomotīvju akumulatoru bateriju piegāde”. Neatvērt līdz 2013. gada 14.marta plkst.11.00”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Informācija pa tālr. 67233641, e-pasts – inta.pudule @ldz.lv

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

 

n.p.k. Preces nosaukums Mērvienība Daudzums Piezīmes
  Preces piegādes vieta: 2.Preču iela 30, Daugavpilī
1. Akumulatoru baterijas 32TN 450 Komplekti 32  
2. Akumulatoru baterijas 48TN-450 Komplekti 8  
3. Akumulatoru baterijas

50 KPH-245P

Komplekti 6  
4. Akumulatoru baterijas

75 KPH-150P

Komplekti 1
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2013.gada 14.Marts plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss