Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Taksometra pakalpojumi Rīgā un Liepājā”

SIA “LDZ CARGO” izsludina sarunu procedūru “Taksometra pakalpojumi Rīgā un Liepājā”.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2023.gada 29.novembra plkst.9:30. Piedāvājumus iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā pasta sūtījumā pēc adreses Dzirnavu iela 147 k-1 Rīgā, 3.kab.

Piedāvājumu atvēršana ir slēgta un notiks 2023.gada 29.novembrī plkst. 10:00.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem SIA “LDZ Cargo” tīmekļvietnē www.ldzcargo.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi SIA “LDZ Cargo” tīmekļvietnē www.ldzcargo.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre SIA “LDZ CARGO” Rīgas reģiona saimniecības nodaļas vadītāja Inese Stendzeniece,  tālruņa numurs +371 25719192, e-pasta adrese: Inese.Stendzeniece@ldz.lv

 

PIELIKUMI: Nolikums

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2023.gada 29.Novembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Cargo