Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss par vilces ritošā sastāva komplektējošo mezglu, agregātu un elektroaparātu piegādi

“SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2013.gada 05. martā plkst.10.00 notiks atklātais konkurss par vilces ritošā sastāva komplektējošo mezglu, agregātu un elektroaparātu piegādi.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DТB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Atklātā konkursa „Vilces ritošā sastāva komplektējošo mezglu, agregātu un elektroaparātu piegāde”.

Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2013. gada 05. martam plkst. 09.50, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam “ Vilces ritošā sastāva komplektējošo mezglu, agregātu un elektroaparātu piegāde”, neatvērt līdz 2013. gada 05. martam plkst. 10.00”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Informācija pa tālr. 67234926, e-pasts – valentina.burminova@ldz.lv. ”

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2013.gada 5.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss