Latest news

Izvēlne

Atklātais konkurss "Lokomotīvju riteņpāru rezerves daļu piegāde”

SIA "LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2013.gada 28.februārī plkst. 11:00 notiks atklātais konkurss "Lokomotīvju riteņpāru rezerves daļu piegāde”.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS "DNB banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: "Atklātā konkursa "Lokomotīvju riteņpāru rezerves daļu piegāde” dalības maksa LVL 100,00, plus PVN”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2013.gada 28.februārim plkst. 10:45, SIA "LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV – 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: "KONFIDENCIĀLI. Atklātajam konkursam "Lokomotīvju riteņpāru rezerves daļu piegāde”, neatvērt līdz 2013.gada 28.februārim, plkst. 11:00. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa nolikumu var saņemt SIA "LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV – 1050.

Informācija pa tālr. +371 67233232, e- pasts egita.sergejeva@ldz.lv.

Tehniskās prasības

Nr. P/k Preces nosaukums Rasējuma numurs Daudzums,

gab.

1 Labirinta gredzens TE116.30.56.142 40
2 Vāks 2TE116.30.56.143 30
3 Gultnis 30-32532 L1M 800
4 Distances gredzens 2TE10L.30.56.131 10
5 Distances gredzens 2TE10L.30.56.106 40
6 Gredzens TE7.13.162 200
7 Vāks 2TE10L.30.56.134 10
8 Ass balsts 2TE10L.30.56.038 40
9 Ass balsts 2TE10L.30.56.039 24
10 Eļļotāja vāks 2TE10L.30.56.030 400
11 Tūbas dakts 2TE10L.30.56.025 SB 240
12 Atspere 2TE10L.30.56.161 360
13 Gultnis 8320 GOST 6874-75 60
14 Ass balsts 2TE116.30.56.106 80
15 Amortizators 2TE116.30.56.013 400
16 Atspere TE10L.30.56.227 120
17 Vāks 2TE116.30.56.011-1 24
18 Starplika 2TE.13.112 50
19 Starplika 2TE.13.112 50
20 Dakts 2TE2.12.027 40
21 Plāksne 2TE10L.30.56.137 100
22 Rullītis TV37.006.075-76 15*25H 1 800
23 Amortizators V300.30.55.114 2 000
24 Amortizators V300.30.55.111 6 000
25 Ieliktnis V300.30.55.112 100
26 Ieliktnis V300.30.55.113 150
27 Ieliktnis V300.30.55.115 500
28 Sprostgredzens V300.30.55.118 11 200
29 Elements V300.30.55.017 SB 120
30 Elements V300.30.55.016 SB 400
31 Amortizators V300.30.55.116 6 000
32 Sprostgredzens 140.30.55.134 40
33 Kniede 10*45 GOST 1030080 320
34 Cilpa V300.30.55.139 320

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2013.gada 28.Februāris plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss