Latest news

Izvēlne

Atklātais konkurss „Viengabalvelmējuma riteņu disku piegāde”

SIA "LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2013.gada 14.februārī plkst. 10:30 notiks atklātais konkurss "Viengabalvelmējuma riteņu disku piegāde”.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS „DNB banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: "Atklātā konkursa "Viengabalvelmējuma riteņu disku piegāde” dalības maksa LVL 100,00, plus PVN”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2013.gada 14.februārim plkst. 10:15, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV – 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: "KONFIDENCIĀLI. Atklātajam konkursam "Viengabalvelmējuma riteņu disku piegāde”, neatvērt līdz 2013.gada 14.februārim, plkst. 10:30. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa nolikumu var saņemt SIA "LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV – 1050.

Informācija pa tālr. +371 67233232, e- pasts egita.sergejeva@ldz.lv.

Tehniskās prasības

Nr. P/k Preces nosaukums Rasējuma numurs Daudzums,

gab.

1 Viengabalvelmējuma riteņi ar velšanas loku d957/175 957 / 175 – 2 – B – 2 - П

ГОСТ 10791-2011-100.10.001

640
2 Viengabalvelmējuma riteņi ar velšanas loku d957/190 957 / 1 90 – 2 – B – 2 - П

ГОСТ 10791-2011-100.10.001

32 00

Preču tehniskais stāvoklis: jauns

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2013.gada 14.Februāris plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss