Latest news

Izvēlne

Atklātais konkurss „Kravas vagonu apstrādātu asu un šķīvjveida paplāksnes piegāde”

SIA "LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2013.gada 07.februārī plkst. 10:30 notiks atklātais konkurss "Kravas vagonu apstrādātu asu un šķīvjveida paplāksnes piegāde”.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS „DNB banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: "Atklātā konkursa „Kravas vagonu apstrādātu asu un šķīvjveida paplāksnes piegāde” dalības maksa LVL 100,00, plus PVN”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2013.gada 07.februārim plkst. 10:15, SIA "LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV – 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: "KONFIDENCIĀLI. Atklātajam konkursam "Kravas vagonu apstrādātu asu un šķīvjveida paplāksnes piegāde”, neatvērt līdz 2013.gada 07.februārim, plkst. 10:30. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa nolikumu var saņemt SIA "LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV – 1050.

Informācija pa tālr. +371 67233232, e- pasts egita.sergejeva@ldz.lv.

Tehniskās prasības

 

Nr. P/k Preces nosaukums Rasējuma numurs Daudzums,

gab.

1 Ass

(GOST 31334-2007)

100.10.049 800
2 Šķīvjveida paplāksne 100.10.051-0

RU 1Š ČU 2450074

2000

 

Preču tehniskais stāvoklis: jauns

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2013.gada 7.Februāris plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss