Latest news

Izvēlne

Atklātais konkurss „Kravas vagonu automātisko bremžu rezerves daļu piegāde 2013.gadam”

SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" paziņo, ka 2013.gada 29.janvārī plkst. 10:30 notiks atklātais konkurss "Kravas vagonu automātisko bremžu rezerves daļu piegāde 2013.gadam".

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS „DNB banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: "Atklātā konkursa „Kravas vagonu automātisko bremžu rezerves daļu piegāde 2013.gadam” dalības maksa LVL 100,00, plus PVN”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2013.gada 29.janvārim plkst. 10:15, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV – 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: "KONFIDENCIĀLI. Atklātajam konkursam "Kravas vagonu automātisko bremžu rezerves daļu piegāde 2013.gadam”, neatvērt līdz 2013.gada 29.janvārim, plkst. 10:30. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa nolikumu var saņemt SIA "LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV – 1050.

Informācija pa tālr. +371 67233232, e- pasts egita.sergejeva@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2013.gada 29.Janvāris plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss