Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “3SL-2M, KPD-3PA ātrummērītāju un piedziņas rezerves daļu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr.RSSI-9.2./ 25 /2023

Papildus informācija: 

Pievienots Skaidrojums Nr.1. (03.10.2023.)

 Pievienots Skaidrojums Nr.2. (09.10.2023.)

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2023.gada 10.oktobrim (03.10.2023.)

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2023.gada 13.oktobrim (09.10.2023.)

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “3SL-2M, KPD-3PA ātrummērītāju un piedziņas rezerves daļu piegāde” (turpmāk-sarunu procedūra) – iepirkuma identifikācijas Nr.RSSI-9.2./ 25 /2023

Sarunu procedūras iepirkuma priekšmets:

3SL-2M, KPD-3PA ātrummērītāju un piedziņas rezerves daļu piegāde, saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma prasībām.

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2023.gada 04.oktobrim 10.oktobrim 13.oktobrim, plkst. 10:15, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 5.stāvā,Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību, ierakstītā vēstulē vai pasūtītājs pieņem arī ar drošu elektronisku parakstu sagatavotu piedāvājumu.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu atvēršana (slēgtā* komisijas sanāksmē) 2023.gada 04.oktobrī 10.oktobrī 13.oktobrī,, plkst.10:30, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 5.stāvā,Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

*SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” organizētajās sarunu procedūrās piedāvājumu atvēršana notiek slēgtā iepirkuma komisijas sanāksmē bez ieinteresēto personu, piegādātāju, pretendentu pārstāvju dalības.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar minēto informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

Organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: Iepirkumu daļas galvenā iepirkumu speciāliste Egita Erdmane, tālr. +371 27043826, e-pasta adrese – egita.erdmane@ldz.lv vai iepirkumu speciālists Nauris Jansons, tālr. +371 26479008, e-pasts – nauris.jansons@ldz.lv.

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2023.gada 13.Oktobris plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss