Latest news

Izvēlne

Atklātais konkurss „Lokomotīvju riteņpāru zobratu un riteņu centru piegāde 2013.gadam”

SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" paziņo, ka 2013.gada 15.janvārī plkst. 10:30 notiks atklātais konkurss "Lokomotīvju riteņpāru zobratu un riteņu centru piegāde 2013.gadam".

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS „DNB banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: "Atklātā konkursa „Lokomotīvju riteņpāru zobratu un riteņu centru piegāde 2013.gadam” dalības maksa LVL 100,00, plus PVN”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2013.gada 15.janvārim plkst. 10:15, SIA "LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV – 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: "KONFIDENCIĀLI. Atklātajam konkursam "Lokomotīvju riteņpāru zobratu un riteņu centru piegāde 2013.gadam”, neatvērt līdz 2013.gada 15.janvārim, plkst. 10:30. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa nolikumu var saņemt SIA "LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV – 1050.

Informācija pa tālr. +371 67233232, e- pasts egita.sergejeva@ldz.lv.

Tehniskās prasības

Nr. p.k. Rezerves daļas nosaukums Rasējuma Nr. Daudzums

(gab.)

1 Zobrats V300.30.55.012 SB 20
2 Zobrats 2ТЭ10 L30.55.112 50
3 Zobrats T328.28.37.31.03 25
4 Riteņu centrs T328.37.31.02 24
5 Riteņu centrs M62.30.55.140 12
6 Riteņu centrs M62.30.55.140 - 1 6
7 Riteņu centrs ТЭ3.11.001 6
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2013.gada 15.Janvāris plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss