Latest news

Izvēlne

Atklātais konkurss „Kravas vagonu bukšu mezglu rezerves daļu piegāde”

SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" paziņo, ka 2012.gada 20.decembrī plkst. 09:40 notiks atklātais konkurss "Kravas vagonu bukšu mezglu rezerves daļu piegāde".

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS „DNB banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: „Atklātā konkursa „Kravas vagonu bukšu mezglu rezerves daļu piegāde” dalības maksa LVL 100,00, plus PVN”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2012.gada 20.decembrim plkst. 09:20, SIA "LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV – 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Atklātajam konkursam "Kravas vagonu bukšu mezglu rezerves daļu piegāde”, neatvērt līdz 2012.gada 20.decembrim, plkst. 09:40. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa nolikumu var saņemt SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV – 1050.

Informācija pa tālr. +371 67233232, e- pasts egita.sergejeva@ldz.lv.

Tehniskās prasības

Nr. p.k. Rezerves daļas nosaukums Rasējuma Nr. Daudzums

(gab.)

1 Bukses korpuss ar labirintiem 100.10.020 -0

100.10.040 -0

300
2 Bukse A.100.10.000 K-01 SB 350
3 Skatvāks 100.10.003 - 0 1000
4 Labirinta gredzens 100.10.007 - 0 800
5 Starplika 35063 - N 20 000
6 Starplika 35061 - N 20 000
7 Sprostplāksne M 20 4bs 12 000

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2012.gada 20.Decembris plkst. 9.40.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss