Latest news

Izvēlne

Atklātais konkurss „Kravas vagonu SA-3 un SA-3M automātisko sakabju rezerves daļu piegāde”

SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" paziņo, ka 2012.gada 20.decembrī plkst. 11:20 notiks atklātais konkurss "Kravas vagonu SA-3 un SA-3M automātisko sakabju rezerves daļu piegāde".

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS „DNB banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: „Atklātā konkursa „Kravas vagonu SA-3 un SA-3M automātisko sakabju rezerves daļu piegāde” dalības maksa LVL 100,00, plus PVN”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2012.gada 20.decembrim plkst. 11:00, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV – 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Atklātajam konkursam „Kravas vagonu SA-3 un SA-3M automātisko sakabju rezerves daļu piegāde”, neatvērt līdz 2012.gada 20.decembrim, plkst. 11:20. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa nolikumu var saņemt SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV – 1050.

Informācija pa tālr. +371 67233232, e- pasts egita.sergejeva@ldz.lv.

Tehniskās prasības

 

Nr. p.k. Rezerves daļas nosaukums Rasējuma Nr. Daudzums

(gab.)

1 Samontēta autosakabe 106.01.000-0 SB 100
2 Slēdzis 106.01.002-0T 10
3 Slēdža pacēlājs 106.01.004-0 300
4 Pacēlāja veltnītis 106.01.005-0 400
5 Centrējoša sijiņa 106.00.011-0; 106.00.011-2 200
6 Elastības mērs Frikcijas aparāts klase T -2 900
7 Slāpētājaparāts PMKP 110.00.00.000 SB - 01 110
8 Vilces apskaves 106.00.001-10T; 106.00.001-2 60
9 Vilces apskaves ķīlis 106.00.002-2 300
10 Atbalsts plāksne 106.02.003-1; 48.06-013 10
11 Savilcējskrūve ar uzgriezni 106.02.04-70; 126.02.009-0 300
12 Samontēta autosakabe 518.01.020-3 10
13 Centrējošā sijiņa 469.35.10.SB 10
14 Centrējošā sijiņa 469.35.105.SB 10
15 Svārstīgā pakare 7024.35.008 50

 

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2012.gada 20.Decembris plkst. 11.20.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss