Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss par 10D100 dīzeļa rezerves daļu piegādi

SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" paziņo, ka 2012.gada 20. decembrī plkst.10.00 notiks atklātais konkurss par 10D100 dīzeļa rezerves daļu piegādi (specifikācija pielikumā Nr.1).

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Atklātā konkursa "10D100 dīzeļa rezerves daļu piegāde”.

Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2012. gada 20. decembrim plkst. 09.50, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam “10D100 dīzeļa rezerves daļu piegāde”, neatvērt līdz 2012. gada 20. decembrim plkst. 10.00”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Informācija pa tālr. 67234926, e-pasts – valentina.burminova@ldz.lv.

Pielikums Nr. 1

Tehniskā specifikācija

Poz. Nr. Nosaukums, rasējuma Nr. Mērv. Daudzums
1. Ieliktnis 2D100.01.101sb1(c-2) gab. 170
2. Zobrats D100.25.101sb1 gab. 18
3. Adapters D100.01.103sb.53 gab. 200
4. Adapters D100.01.105sb.53 gab. 100
5. Krāns 2D100.06sb gab. 103
6. Veltnis D100.08.005.3 gab. 6
7. Zobrats D100.08.003, D100.08.004.1 gab. 6
8. Vārpsta 10D100.08.100 gab. 32
9. Zobrats D100.11.005 gab. 33
10. Zobrats D100.26.112 gab. 10
11. Veltnis D100.26.101 gab. 15

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2012.gada 20.Decembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss