Latest news

Izvēlne

Atklātais konkurss "Ventilācijas sistēmas ierīkošana Vagonu remonta centrā”

SIA "LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2012.gada 18. decembrī plkst. 11:00 notiks atklātais konkurss "Ventilācijas sistēmas ierīkošana Vagonu remonta centrā”.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS „DNB banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: " Atklāta konkursa „Ventilācijas sistēmas ierīkošana Vagonu remonta centrā”, dokumentu sagatavošanas maksa Ls100,00 plus PVN ”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2012.gada 18.decembrim plkst. 10:50, SIA "LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV – 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: "KONFIDENCIĀLI. Atklātajam konkursam "Ventilācijas sistēmas ierīkošana Vagonu remonta centrā ”, neatvērt līdz 2012.gada 18. decembrim, plkst. 11:00.Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa nolikumu var saņemt SIA "LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV – 1050.

Informācija pa tālr. +371 67233708, e- pasts kristine.ozola@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2012.gada 18.Decembris plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss