Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Industriālo un rūpniecisko šļūteņu un savienojumu piegāde vispārīgās vienošanās ietvaros”, identifikācijas numurs: RSSI-9.1./ 22 /2023

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Industriālo un rūpniecisko šļūteņu un savienojumu piegāde vispārīgās vienošanās ietvaros” (turpmāk – sarunu procedūra).

Sarunu procedūras iepirkuma priekšmets: Industriālo un rūpniecisko šļūteņu un savienojumu piegāde

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2023.gada 16.augustam, plkst. 10:45, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 5.stāvā, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050. Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību, ierakstītā vēstulē vai pasūtītājs pieņem arī ar drošu elektronisku parakstu sagatavotu piedāvājumu.

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu atvēršana (slēgtā* komisijas sanāksmē), 2023.gada 16.augustā plkst.11:00.

*SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” organizētajās sarunu procedūrās piedāvājumu atvēršana notiek slēgtā iepirkuma komisijas sanāksmē bez ieinteresēto personu, piegādātāju, pretendentu pārstāvju dalības.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar minēto informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: Iepirkuma komisijas sekretāre - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkuma daļas galvenā iepirkumu speciāliste Egita Erdmane, tālrunis +371 27043826, e-pasts – egita.erdmane@ldz.lv.

 

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2023.gada 16.Augusts plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss