Latest news

Izvēlne

Atklātais konkurss „Lokomotīvju bandāžu (neapstrādātu) ar uzmalu piegāde 2013.gadam”

SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" paziņo, ka 2012.gada 29.novembrī plkst. 10:30 notiks atklātais konkurss "Lokomotīvju bandāžu (neapstrādātu) ar uzmalu piegāde 2013.gadam".

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS "DNB banka" norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: "Atklātā konkursa "Lokomotīvju bandāžu (neapstrādātu) ar uzmalu piegāde 2013.gadam" dalības maksa LVL 100,00, plus PVN".

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2012.gada 29.novembrim plkst. 10:15, SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV – 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: "KONFIDENCIĀLI. Atklātajam konkursam "Lokomotīvju bandāžu (neapstrādātu) ar uzmalu piegāde 2013.gadam", neatvērt līdz 2012.gada 29.novembrim, plkst. 10:30. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa nolikumu var saņemt SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV – 1050.

Informācija pa tālr. +371 67233232, e- pasts egita.sergejeva@ldz.lv.

Tehniskās prasības

 

Nr. p.k. Rezerves daļas nosaukums Rasējuma Nr. Daudzums

(gab.)

1 Lokomotīvju bandāžas (neapstrādātas) ar uzmalu

890*143*83

ГОСТ P 52366 - 2005,

ГОСТ 398 - 96

TЭЗ. 11.003 376

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2012.gada 29.Novembris plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss