Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss par 14D40 dīzeļa cilindra ieliktņu 14D.40.36.01.1 un vārstu 11D40.84.1sb piegādi

“SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2012.gada 15. novembrī plkst.10.00 notiks atklātais konkurss par 14D40 dīzeļa cilindra ieliktņu 14D.40.36.01.1 un vārstu 11D40.84.1sb piegādi (specifikācija pielikumā Nr.1).

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Atklātā konkursa „14D40 dīzeļa cilindra ieliktņu 14D.40.36.01.1 un vārstu 11D40.84.1sb piegāde”.

Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2012. gada 15. novembrim plkst. 09.50, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam “14D40 dīzeļa cilindra ieliktņu 14D.40.36.01.1 un vārstu 11D40.84.1sb piegāde”, neatvērt līdz 2012. gada 15. novembrim plkst. 10.00”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Informācija pa tālr. 67234926, e-pasts – valentina.burminova@ldz.lv. ”

Pielikums Nr. 1

Tehniskā specifikācija

Poz. Nr. Nosaukums, rasējuma Nr. Mērv. Daudzums
1. Ieliktnis 14D.40.36.01.1 gab. 290
2. Vārsts 11D40.84.1sb gab. 1650

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2012.gada 15.Novembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss