Latest news

Izvēlne

100 dzelzceļa segto kravas vagonu piegāde

SIA "LDZ CARGO" izsludina atklātu konkursu par 100 dzelzceļa segto kravas vagonu piegādi.

Kandidāti konkursa nolikumu var saņemt Rīgā, Dzirnavu 147 k-1, 10.kab., uzrādot maksājuma uzdevumu par pārskaitījumu Ls 121 (viens simts divdesmit viens lats), tai skaitā PVN, uz norēķinu kontu LV49NDEA0000082999854, Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle, ar atzīmi "Par vagonu piegādes atklāta konkursa nolikuma saņemšanu", saņēmējs SIA "LDZ CARGO", reģistrācijas Nr.40003788421.

Konkursa piedāvājumu atvēršana notiks 2012.gada 9.oktobrī plkst.11.00 Rīgā, Dzirnavu ielā 147, k-1, 12. kabinetā. Pieteikumi iesniedzami SIA "LDZ Cargo" Dzirnavu ielā 147, k-1, Rīgā, līdz 2012.gada 9.oktobra plkst.10.45, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi 10.kabinetā.

Piedāvājuma nodrošinājums ir noteikts Ls 10 000 (desmit tūkstoši lati) apmērā bankas garantijas veidā.

 Uzziņas pa tālr. 67234104 (konkursa organizācijas jautājumi), 67234128 (konkursa tehniskie jautājumi).

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2012.gada 9.Oktobris plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Cargo