Latest news

Izvēlne

Vagonu lietotu riteņpāru asu (РУ – 1Ш) piegāde

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2012.gada 25.septembrī plkst.10:15 notiks atklātais konkurss „Vagonu lietotu riteņpāru asu (РУ – 1Ш) piegāde”.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Atklātā konkursa „Vagonu lietotu riteņpāru asu (РУ – 1Ш) piegāde” dalības maksa Ls 100,00 plus PVN”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2012. gada 25.septembrim plkst. 10:00, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205. telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Atklātajam konkursam „Vagonu lietotu riteņpāru asu (РУ – 1Ш) piegāde”, neatvērt līdz 2012. gada 25.septembrim, plkst. 10:15. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā.

Informācija pa tālr. +371 67233232, e-pasts – egita.sergejeva@ldz.lv

Tehniskās prasības

Nr. p.k. Rezerves daļas nosaukums Daudzums (gab.)
1 Riteņpāru ass (РУ – 1 Ш), b/l 160

1. Ass kakliņa diametrs – 130 mm, +0,052mm +0,010mm.

2. Ass pirmsrumbas daļas diametrs, ne mazāk kā 164 mm +0,12mm.

3. Zemrumbas daļas diametrs, ne mazāk kā 186 mm.

4. Ass vidusdaļas diametrs, ne mazāk kā:

· Ass ar konusveida vidusdaļu – 162 mm,

· Ass ar cilindrisku vidusdaļu – 167 mm.

5. Asis, ar izgatavošanas gadu ne vēlāk kā 1980.gads.

6. Ekspluatācijā nedrīkst pielaist sekojošas asis:

- Izgatavotas Ļubļinas mehāniskajā liešanas rūpnīcā (spiedzīme 39) līdz 1983.gadam ieskaitot, un kurām veikta sekojoša mehāniskā apstrāde Kanašas VRR (spiedzīme 108) vai Baku VRR (spiedzīme 85);

- Izgatavotas Popasnajas VRR (spiedzīme 104);

- Izgatavotas Rumānijā līdz 2004.gada 1.janvārim (spiedzīme IOB un FOB).

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2012.gada 25.Septembris plkst. 10.10.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss