Latest news

Izvēlne

Eļļu un smērvielu piegāde

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, Reģ. Nr. 40003788351 , ka 2012.gada 06. septembrī plkst.11.20. notiks eļļu un smērvielu piegādes atklātais konkurss.

N.p.k. Preces nosaukums Standarts, tehniskie noteikumi Daudzums
1. Motoreļļa dīzeļdzinējiem

M14Г2 (ЦС)

ГOCT 12 337-84 120,0 tonnas
2. Smērviela ЖТ-79Л ТУ 0254-002-01055954-01 1,0 tonna
3. Industriālā eļļa И -40 (piegādes tara – 200 litru mucas) ГОСТ 20799-88 10000 litri
4. Reduktoru ziede CTП-З ТУ 38 УССР 201232-81 2,0 tonnas
5. Dzelzceļa smērviela ЖД ТУ 32 ЦТ 548-83 35 kg
6. Smērviela Plasma – T5 ТУ 32 0254-006 50 kg
7. Transmisiju eļļa TAD 17 ГОСТ 23652-79 200 kg
8. Smērviela CIATIM-201 ГОСТ 6267-74 110 kg

Piegādes termiņš – līdz 2012.gada 15. oktobrim, samaksas nosacījumi - 20 kalendāro dienas pēc pieņemšanas akta parakstīšanas. Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – Ls 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā uz DNB banka norēķinu kontu LV78RIKO 0002 0131 00132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi “ Eļļas un smērvielu piegādes atklātais konkurss , dalības maksa”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2012. gada 06. septembrim plkst.11.20 Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, 214.kabinetā.

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam „Eļļas un smērvielu p iegāde” , neatvērt līdz 2012. gada 06. Septembrim plkst.11.00.”

Konkursa nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, 214.kabinetā.

Informācija pa tālr. 67234510, 67233825, e-pasts : normunds.rezevskis@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2012.gada 6.Septembris plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss