Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Kravas vagonu slāpētājaparātu demontāžas, montāžas preses un noņemšanas ierīču piegāde"

Papildus informācija: 

Atkārtoti pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš!

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” (turpmāk- pasūtītājs) izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Kravas vagonu slāpētājaparātu demontāžas, montāžas preses un noņemšanas ierīču piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr.RSSI-9.2./15/2023, (turpmāk-sarunu procedūra).

Sarunu procedūras iepirkuma priekšmets:

Kravas vagonu slāpētājaparātu demontāžas, montāžas preses un noņemšanas ierīču piegāde saskaņā ar sarunu procedūras nolikumu un Tehnisko specifikāciju (nolikuma 2.pielikums).

Piedāvājumu iesniegšana:

Pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz aizlīmētā aploksnē līdz 2023.gada 26.jūnijam 2023.gada 20.jūnijam, plkst. 9:30, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 5.stāvā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050. Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību, ierakstītā pasta sūtījumā vai elektroniskā veidā (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu atvēršana ir slēgta un notiks:  2023.gada 26.jūnijā 2023.gada 20.jūnijā, plkst.10:00, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 5.stāvā  Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar minēto informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: iepirkuma komisijas sekretāre - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļas galvenā iepirkumu speciāliste Inta Pudule, tālruņa numurs +371 2029 7185, e-pasta adrese – inta.pudule@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2023.gada 26.Jūnijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss