Latest news

Izvēlne

Pusvagonu gala durvju piegāde

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2012.gada 16.augustā plkst.10:30 notiks atklātais konkurss „Pusvagonu gala durvju piegāde”.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Atklātā konkursa „Pusvagonu gala durvju piegāde” dokumentu sagatavošanas maksa Ls 100,00 plus PVN”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2012. gada 16.augustam plkst. 09:45, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205. telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Atklātajam konkursam „Pusvagonu gala durvju piegāde”, neatvērt līdz 2012. gada 16.augustam, plkst. 10:30. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā.

Informācija pa tālr. +371 67233232, e-pasts – egita.sergejeva@ldz.lv

Tehniskās prasības

Nr. p.k. Rezerves daļas nosaukums Rasējuma Nr. Daudzums (kompl.)
1 Pusvagona gala durvis 12 – 100

(komplekts: 1 labā + 1 kreisā)

100
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2012.gada 16.Augusts plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss