Latest news

Izvēlne

Lokomotīvju un vagonu remonta gultņu iegāde

SIA „ LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2012.gada 29.maijā plkst.11.00 notiks atklātais konkurss par lokomotīvju un vagonu remonta gultņu iegādi 2012.gadā.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – 100,00 Ls, plus PVN 22% uz AS “DNB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: atklātam konkursam „Lokomotīvju un vagonu remonta gultņu iegāde 2012.gadā”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2012. gada 29.maija plkst. 10.50, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: ”KONFIDENCIĀLI. Atklātam konkursam „Lokomotīvju un vagonu remonta gultņu iegāde 2012.gadā”. Neatvērt līdz 2012. gada 29.maija plkst.11.00”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Informācija pa tālr. 67233641, e-pasts – inta.pudule @ldz.lv

 

„Lokomotīvju un vagonu remonta gultņu iegāde 2012.gadā” atklātā konkursa nolikuma

Pielikums Nr.3

„Lokomotīvju un vagonu remonta gultņu iegāde 2012.gadā”

atklātā konkursa nolikuma

Pielikums Nr.3

Tehniskā specifikācija

1. Piegādes vieta: Lokomotīvju remonta centrs 2.Preču ielā 30, Daugavpils

 

N. p.k. SAP nr. Preces nosaukums,

rasējuma Nr.

Daudzums, gab. Piezīmes
1. 16000027220 Gultnis HO-32330M1 138 Preces ražotāja apliecināta kvalitātes sertifikāta vai izcelsmes sertifikāta kopija
2. 16000020569 Gultnis HO-32332K2M 18 Preces ražotāja apliecināta kvalitātes sertifikāta vai izcelsmes sertifikāta kopija
3. 16000000280 Gultnis HO-92417K2M 126 Preces ražotāja apliecināta kvalitātes sertifikāta vai izcelsmes sertifikāta kopija
4. 16000000143 Gultnis 30-3626K 24 Preces ražotāja apliecināta kvalitātes sertifikāta vai izcelsmes sertifikāta kopija
5. 16000020575 Gultnis NU-32424 18 Preces ražotāja apliecināta kvalitātes sertifikāta vai izcelsmes sertifikāta kopija
6. 16000007747 Gultnis NU-62318 18 Preces ražotāja apliecināta kvalitātes sertifikāta vai izcelsmes sertifikāta kopija
7. 16000000142 Gultnis 3620 12 Preces ražotāja apliecināta kvalitātes sertifikāta vai izcelsmes sertifikāta kopija
8. 16000000195 Gultnis 32615 6 Preces ražotāja apliecināta kvalitātes sertifikāta vai izcelsmes sertifikāta kopija
9. 16000000194 Gultnis 30-32532L1 120 Preces ražotāja apliecināta ССФЖТ* atbilstības sertifikāta kopija
10. 16000007736 Gultnis 20-32322M 20 Preces ražotāja apliecināta kvalitātes sertifikāta vai izcelsmes sertifikāta kopija
11. 16000000251 Gultnis 66322L 17 Preces ražotāja apliecināta kvalitātes sertifikāta vai izcelsmes sertifikāta kopija
12. 16000000181 Gultnis 32317 1 Preces ražotāja apliecināta kvalitātes sertifikāta vai izcelsmes sertifikāta kopija

 

2. Piegādes vieta: Lokomotīvju remonta centra Rīgas iecirknis Krustpils ielā 24, Rīga

 

N. p.k. SAP nr. Preces nosaukums,

rasējuma Nr.

Daudzums, gab. Piezīmes
1 16000004680 Gultnis NU 330 AM/C5 ČSN 024673 20 Preces ražotāja apliecināta kvalitātes sertifikāta vai izcelsmes sertifikāta kopija
2. 16000022151 Gultnis NH 318 AM/C4 ČSN 40 Preces ražotāja apliecināta kvalitātes sertifikāta vai izcelsmes sertifikāta kopija
3. 16000022823 Gultnis 607 2RS 25 Preces ražotāja apliecināta kvalitātes sertifikāta vai izcelsmes sertifikāta kopija
4. 16000027220 Gultnis NO-32330 MU1 5 Preces ražotāja apliecināta kvalitātes sertifikāta vai izcelsmes sertifikāta kopija
5. 16000032683 Gultnis NU 310 AM/C3 20 Preces ražotāja apliecināta kvalitātes sertifikāta vai izcelsmes sertifikāta kopija
6. 16000032859 Gultnis 22312 ČSN 5 Preces ražotāja apliecināta kvalitātes sertifikāta vai izcelsmes sertifikāta kopija
7. 16000000341 Gultnis 23234 W 33MC3 ČSN 30 Preces ražotāja apliecināta kvalitātes sertifikāta vai izcelsmes sertifikāta kopija
8. 16000000341 Gultnis 923234 W33MC3 ČSN   Preces ražotāja apliecināta kvalitātes sertifikāta vai izcelsmes sertifikāta kopija
8.1.   Iekšējais diametrs 169.97mm +/ 0.01mm 30  
8.2.   Iekšējais diametrs 169.93mm + /-0.01mm 10  
8.3.   Iekšējais diametrs 169.85mm +/ -0.01mm 5  
8.4.   Iekšējais diametrs 169.80mm +/ -0.01mm 3  
8.5.   Iekšējais diametrs 169.75mm + /-0.01mm 3
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2012.gada 29.Maijs plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss