Latest news

Izvēlne

Eļļas un smērvielu piegādes atklātais konkurss

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2011 .gada 03. maijā plkst.11.00. notiks eļļas un smērvielu piegādes atklātais konkurss - Motoreļļa dīzeļdzinējiem M14G2(CS) – 120t, Dzelzceļa vagonu gultņu smērviela LŽCNII –25t.

Piegādes laiks – līdz 2011.gada 10.jūnijam, samaksas nosacījumi - 30 kalendārās dienas pēc pieņemšanas akta parakstīšanas.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – Ls 100,00 plus PVN uz AS “DNB NORD Banka” norēķinu kontu LV78RIKO 0002 0131 00132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi “ Eļļas un smērvielu piegādes atklātais konkurss, dalības maksa”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2011.gada 03.maijam plkst.11.00 Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, 214.kabinetā.

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam „Eļļas un smērvielu piegāde”, neatvērt līdz 2011.gada 03.maijam plkst.11.00.”

Konkursa nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, 214.kabinetā.

Informācija pa tālr. 67234510, 67233825”.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2011.gada 3.Maijs plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss