Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss par 14D40 un 10D100 dīzeļu rezerves daļu (dibeni, filtri, ieliktņi) piegādi

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2012.gada 26. jūlijā plkst.10.30 notiks atklātais konkurss par 14D40 un 10D100 dīzeļu rezerves daļu (dibeni, filtri, ieliktņi) piegādi.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “14D40 un 10D100 dīzeļu rezerves daļu (dibeni, filtri, ieliktņi) piegāde”.
Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.
Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2012. gada 26. jūlijam plkst. 10.20, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā . 
Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam “14D40 un 10D100 dīzeļu rezerves daļu (dibeni, filtri, ieliktni) piegāde”, neatvērt līdz 2012. gada 26. jūlijam plkst. 10.30”.
Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā. 
Informācija pa tālr. 67234926, e-pasts – valentina.burminova@ldz.lv.

 

Daļas   Nosaukums, rasējuma Nr., TU Mērv. daudzums
Nr.
1. Dibens 11D40.78.20 gab. 100
2. Elements "Narva 6-4-4", TU208 28-89 gab. 1000
3. 10D100 dīzeļa ieliktņi:  
  3.1. Ieliktnis D100-02-137sb (gradācijas pēc saskaņošanas) gab. 100
  3.2. Ieliktnis D100-02-138sb (gradācijas pēc saskaņošanas) gab. 100
  3.3. Ieliktnis D100-02-139sb (gradācijas pēc saskaņošanas) gab. 150
  3.4. Ieliktnis D100.24.007 (gradācijas pēc saskaņošanas) gab. 200
  3.5. Ieliktnis D100.24.017 (gradācijas pēc saskaņošanas) gab. 200

 

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2012.gada 26.Jūlijs plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss