Latest news

Izvēlne

Vagonu jaunu riteņpāru asu (РУ 1Ш ГОСТ 22780-93) piegāde 2012. gadam

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2012.gada 16. februārī plkst.11:00 notiks atklātais konkurss „Vagonu jaunu riteņpāru asu (РУ 1Ш ГОСТ 22780-93) piegāde 2012. gadam”.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Atklātā konkursa „Vagonu jaunu riteņpāru asu (РУ 1Ш ГОСТ 22780-93) piegāde 2012. gadam” dalības maksa Ls 100,00 plus PVN”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2012. gada 16.februārim plkst. 10:15, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205. telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Atklātajam konkursam „Vagonu jaunu riteņpāru asu (РУ 1Ш ГОСТ 22780-93) piegāde 2012. gadam”, neatvērt līdz 2012. gada 16.februārim, plkst. 11:00. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā.

Informācija pa tālr. +371 67233232, e-pasts – egita.sergejeva@ldz.lv

Tehniskās prasības

Nr. p.k. Rezerves daļas nosaukums Rasējuma Nr. Daudzums (gab.)
1 Vagonu riteņpāru ass (РУ 1Ш ГОСТ 22780-93) 100.10.049 – 0 3 50

Tērauda marka ОС ГОСТ 4728-96Ю

Preču tehniskais stāvoklis: jauns .

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2012.gada 16.Februāris plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss