Latest news

Izvēlne

Lokomotīvju bandāžu piegāde

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2012.gada 17. maijā plkst.10:00 notiks atklātais konkurss „Lokomotīvju bandāžu (neapstrādātu) ar uzmalu piegāde”.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Atklātā konkursa „Lokomotīvju bandāžu (neapstrādātu) ar uzmalu piegāde” dalības maksa Ls 100,00 plus PVN”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2012. gada 17.maijam plkst. 09:45, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205. telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Atklātajam konkursam „Lokomotīvju bandāžu (neapstrādātu) ar uzmalu piegāde”, neatvērt līdz 2012. gada 17.maijam, plkst. 10:00. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā.

Informācija pa tālr. +371 67233232, e-pasts – egita.sergejeva@ldz.lv

Tehniskās prasības

Nr. p.k. Rezerves daļas nosaukums Rasējuma Nr. Daudzums (gab.)
1 Lokomotīvju bandāžas (neapstrādātas) ar uzmalu

890*143*83

ГОСТ P 52366 - 2005, ГОСТ 398 - 96

TЭЗ. 11.003 550

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2012.gada 17.Maijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss