Latest news

Izvēlne

Konkurss par dīzeļlokomotīves ČME3 modernizācijas komplekta piegādi

SIA ” LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2010.gada 3 .augustā plkst.10.00 notiks atklātais konkurss par dīzeļlokomotīves ČME3 modernizācijas komplekta piegādi.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa –

100,00 Ls plus PVN uz AS “DnB NORD Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132 , SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi „Atklātā konkursa „Dīzeļlokomotīves ČME3 modernizācijas komplekta piegāde”, dalības maksa Ls 100,00 plus PVN”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2010. gada 3.augusta plkst. 10.00, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI. Atklātajam konkursam „ Dīzeļlokomotīves ČME3 modernizācijas komplekta piegāde”, neatvērt līdz 2010. gada 3. augustam, plkst. 10:00” .

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Informācija pa tālr. 67233641, e-pasts – inta.pudule@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2010.gada 30.Augusts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss