Latest news

Izvēlne

Kravas vagonu SA–3 un SA–3M automātisko sakabju rezerves daļu piegāde 2012. gadam

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2012.gada 16. februārī plkst.10:30 notiks atklātais konkurss „Kravas vagonu SA–3 un SA–3M automātisko sakabju rezerves daļu piegāde 2012. gadam”.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Atklātā konkursa „Kravas vagonu SA – 3 un SA – 3M automātisko sakabju rezerves daļu piegāde 2012. gadam” dalības maksa Ls 100,00, plus PVN”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2012. gada 16.februārim plkst. 10:15, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205. telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Atklātajam konkursam „Kravas vagonu SA – 3 un SA – 3M automātisko sakabju rezerves daļu piegāde 2012. gadam”, neatvērt līdz 2012. gada 16.februārim, plkst. 10:30. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā.

Informācija pa tālr. +371 67233232, e-pasts – egita.sergejeva@ldz.lv

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Poz. nr. Preces nosaukums Rasējuma numurs Daudzums,

gab.

SA-3 automātiskās sakabes rezerves daļas
1. Samontēta autosakabe 106.01.000-0SB 150
2. Slēdzis 106.01.002-0T 15
3. Slēdža turētājs 106.01.003-0 1020
4. Slēdža pacēlājs 106.01.004-0 900
5. Pacēlāja veltnītis 106.01.005-0 975
6. Slēdža drošinātājs 106.01.006-0 1275
7. Centrējoša sijiņa 106.00.011-0

106.00.011-2

750
8. Svārstīgā pakare 106.00.012-0 1650
9. Slāpētājaparāts Ш-2-В 106.02.000-1SB 150
10. Slāpētājaparāts Ш-1-ТМ   3 0
11. Slāpētājaparāts ПМК-110К-23   3 0
12. Vilces apskavas 106.00.001-10T

106.00.001-2

90
13. Vilces apskavas ķīlis 106.00.002-2 750
14. Atbalsts plāksne 106.02.003-1

48.06-013

15
15. Savilcēj bultskrūve ar uzgrieznis 106.02.04-70

126.02.009-0

1200
16. Atkabināšanās pievada svira 106.00.010-0

106.00.013-0

75
17. Atkabināšanās turētājs 106.00.009-0 75
18. Fiksējoša atkabināšanās piedziņa kronšteins 106.00.008-0 75
19. Atkabināšanās pievada ķēde ar pacēlāja veltnīti 106.01.010-0

48.06.18SB1

75
SA-3M automātiskās sakabes rezerves daļas
20. Samontēta autosakabe 518.01.020-3 30
21. Centrējošā sijiņa 518.00.010-9 30
22. Svārstīgā pakare 518.00.018-4 60
23. Slāpētājaparāts 518.02.000-4 15
24. Vilces apskava 518.00.002-6 15
25. Vilces apskavas veltnītis 518.00.003-2 30
26. Ieliktnis 518.00.004-2 30
27. Centrējošā sijiņa 469.35.10.SB 15
28. Centrējošā sijiņa 469.35.105.SB 15
29. Svārstīgā pakare 7024.35.008 75
30. Berzes plāksne PMK-110A 3002.35.00.003 105

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2012.gada 16.Februāris plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss